Hãy nhập thông tin. * Bắt buộc
Để mua hàng tại MISUMI, bạn cần là Doanh nghiệp

Thông tin đăng nhập

E-mail *

Email (Xác nhận)

ID đăng nhập *
Mật khẩu   *

Xác nhận lại mật khẩu

* Từ 4 đến 15 ký tự
* Phân biệt chữ hoa và chữ thường
* Không chứa chuỗi ký tự giống với tên tài khoản

Thông tin người dùng

Tên *

Số điện thoại di động  *

Tên Công ty (Tiếng Việt) *

Tên Công ty (Tiếng Anh) *

Đăng ký chức năng Báo giá và Đặt hàng (Khách hàng doanh nghiệp)

Nếu bạn muốn đăng ký chức năng Báo giá và Đặt hàng, vui lòng nhấn "Có" tại ô bên dưới.

Công ty bạn đã có Mã khách hàng chưa?
   

Nếu bạn chọn "Đã có", yêu cầu duyệt sẽ được gửi tới người quản lý tài khoản tại công ty bạn.

Mã khách hàng :

Vui lòng để trống ô Mã khách hàng nếu bạn muốn MISUMI xác nhận Mã khách hàng cho bạn.

Vui lòng đọc và đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện cũng như Quy định về sử dụng sản phẩm được liệt kê bên dưới trước khi đăng ký.