กรุณาใส่ข้อมูล * จำเป็น
เรายังไม่ได้เปิดขายสำหรับบุคคลธรรมดา ขออภัยไม่สามารถรับลงทะเบียนสำหรับบุคคลธรรมดาได้

ข้อมูลสำหรับเข้าระบบ

E-mail *

ยืนยัน E-mail

ชื่อที่ใช้เข้าระบบ (E-mail) *
รหัสผ่าน   *

ยืนยันรหัสผ่าน

*4 - 15 ตัวอักษร

ข้อมูลผู้ใช้งาน

ชื่อ  *

โทรศัพท์ *

ชื่อบริษัทหรือองค์กร *

Company or Institution Name
(English)

ลงทะเบียนเพื่อขอราคาและสั่งซื้อสินค้า (Corporate User)

หากต้องการลงทะเบียนเพื่อขอราคาและสั่งซื้อสินค้า กรุณาคลิ๊กเลือก "ใช่" ในช่องด้านล่างนี้

บริษัทท่านมีรหัสลูกค้ากับ MISUMI อยู่แล้วหรือไม่?
   

หากเลือก "มี" คำขออนุมัติการใช้งานจะส่งไปยังผู้ดูแลระบบของบริษัทท่าน

รหัสลูกค้า :

ปล่อยช่องรหัสลูกค้าให้ว่างไว้ หากท่านต้องการให้ MISUMI ตรวจสอบรหัสลูกค้าของท่าน

กรุณาส่งสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20)

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20) *

*ไฟล์ที่ใช้ได้: pdf, png, jpg,tiff, gif, bmp ขนาดไม่เกิน 8 MB ใช้ตัวอักษรตัวเล็ก
ชื่อไฟล์: อังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้นไม่ใช้สัญลักษณ์ ไม่มีช่องว่าง ไม่เกิน
40 ตัวอักษร

กรุณาอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ด้านล่างก่อนการลงทะเบียน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อจำกัดในการใช้ผลิตภัณฑ์