กรุณาใส่ข้อมูล * จำเป็น
เรายังไม่ได้เปิดขายสำหรับบุคคลธรรมดา ขออภัยไม่สามารถรับลงทะเบียนสำหรับบุคคลธรรมดาได้

ข้อมูลสำหรับเข้าระบบ

E-mail *

ยืนยัน E-mail

ชื่อที่ใช้เข้าระบบ (E-mail) *
รหัสผ่าน   *

ยืนยันรหัสผ่าน

*4 - 15 ตัวอักษร

ข้อมูลผู้ใช้งาน

ชื่อ  *

แผนก

ตำแหน่ง

โทรศัพท์ *

แฟกซ์
ลักษณะงาน *

  ข้อมูลบริษัท

  ชื่อบริษัทหรือองค์กร *

  Company or Institution Name
  (English)

  ที่อยู่ *

  รหัสไปรษณีย์ *

  ประเภทธุรกิจ *
  จำนวนพนักงาน *

  ลงทะเบียนเพื่อขอราคาและสั่งซื้อสินค้า (Corporate User)

  หากต้องการลงทะเบียนเพื่อขอราคาและสั่งซื้อสินค้า กรุณาคลิ๊กเลือก "ใช่" ในช่องด้านล่างนี้

  บริษัทท่านมีรหัสลูกค้ากับ MISUMI อยู่แล้วหรือไม่?
     

  หากเลือก "มี" คำขออนุมัติการใช้งานจะส่งไปยังผู้ดูแลระบบของบริษัทท่าน

  รหัสลูกค้า :

  ปล่อยช่องรหัสลูกค้าให้ว่างไว้ หากท่านต้องการให้ MISUMI ตรวจสอบรหัสลูกค้าของท่าน

  กรุณาให้ข้อมูลบริษัท

  เงื่อนไขการชำระเงิน *
  สำนักงานใหญ่/สาขา *

  สาขาที่ :

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) *
  ประเภทการชำระภาษี *

  กรุณาส่งสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20)

  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20) *

  *ไฟล์ที่ใช้ได้: pdf, png, jpg,tiff, gif, bmp ขนาดไม่เกิน 8 MB ใช้ตัวอักษรตัวเล็ก
  ชื่อไฟล์: อังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้นไม่ใช้สัญลักษณ์ ไม่มีช่องว่าง ไม่เกิน
  40 ตัวอักษร

  กรุณาอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ด้านล่างก่อนการลงทะเบียน

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข


  

  ข้อจำกัดในการใช้ผลิตภัณฑ์